Bedrijfsleven Internet Werk & geld

Wat is scrum?

Scrum is een projectaanpak waarmee sneller en beter resultaat wordt bereikt. Uit specifiek onderzoek door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi is gebleken dat projecten met kleine (multidisciplinaire) teams historisch gezien het beste resultaat leveren.

Scrum is niet zozeer een aanpak, maar eerder een filosofie. Het is de filosofie van ‘see-feel-change’. Oftewel leren door doen. Anders geformuleerd: Beter al doende, met kleine stapjes, succes boeken dan na (te)veel werk het systeem implementeren en falen.

Scrum werkt met drie rollen:

 1. Scrumteam
  Zelforganiserend multidisciplinair team
  Leden voelen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het resultaat
 2. Product Owner
  Nauw betrokken opdrachtgever die productverantwoordelijkheid draagt bepaalt prioriteiten, geeft richting en heeft mandaat om besluiten te nemen
 3. Scrum Master
  Laat het team optimaal presteren
  Zorgt voor overzicht, snelheid, reflectie en bewaakt het proces.

Waarom is Scrum zo populair in diverse branches?

Scrum is zo populair omdat er altijd in korte periodes wordt gewerkt waardoor een project binnen korte tijd een eindproduct of projectresultaat oplevert en waardoor snel duidelijk wordt of men goed bezig is. 

Cindy
Ik ben een internet geek, love blogging, onderzoeken, koken en lezen. Ik zoek vaak uit "wat is?". Alles wat ik interessant acht komt op mijn website www.wat-is.com